Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

NGHÀNH XI MẠ

NaOH 99% - Xút, Ấn Độ,Trung Quốc, 25kg/bao.

0,00 ₫

Tên thường gọi : Xút, Xút vảy, Xút hạt, Xút ấn độ, Xút trung quốc, naoh

HCl - Axit Cloric 32%, Việt Nam, 30kg/can

0,00 ₫

Tên thường gọi : Axit Clohidric , Axit muriatic, Hydrochloric acid.

H2SO4 98%- Acid Sunfuric , Việt Nam , 30kg/can

0,00 ₫

Tên thường gọi :Axit sunfuric, Hidro sulfate, Dầu sulfate.

CuSO4.5H2O - Copper Sulphate Pentahydrate 24.5%, Đài Loan, 25kg/bao.

0,00 ₫

Tên thường gọi : Đồng (II) sulfat pentahydrat, Copper Sulphate Pentahydrate.

NH4Cl - Ammonium Chloride (Muối Lạnh), Trung Quốc, 25kg/bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : Amoni clorua, Sal ammoniac, Muối lạnh, Ammonium chloride.

Axit Boric - H3BO3 , Trung Quốc , 25KG/bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : Axit Boric , H3BO3