Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

NGHÀNH THỦY TINH & GẠCH MEN

Na2CO3 - Soda ash light 99.2%, Trung Quốc, 40 kg/bao.

0,00 ₫

Tên thường gọi : Soda ash light 99.2%, Natri Cacbonat.

BORAX PENTAHYDRAT- Na2B4O7.5H2O, Mỹ, 25Kg/Bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : BORAX PENTAHYDRAT, Borax, Hàn the, Natri Borax.

BỘT VÔI - CaO 85% , Việt Nam , 25kg/bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : Canxi Oxit, Vôi Sống.

HF - Hydrofluoric acid 55%, Trung Quốc, 25kg/can

0,00 ₫

Tên thường gọi : Axit flohydric, fluohydric acid

HF - Hydrofluoric acid 55%, Trung Quốc, 25kg/can - sao chép

0,00 ₫

Tên thường gọi : Axit flohydric, fluohydric acid