Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

NGHÀNH THỦY SẢN

Na2CO3 - Soda ash light 99.2%, Trung Quốc, 40 kg/bao.

0,00 ₫

Tên thường gọi : Soda ash light 99.2%, Natri Cacbonat.

OXY GIÀ - H2O2 - 50% ,35Kg/Can

0,00 ₫

Tên thường gọi : Oxy Già , Hydrogen Peroxide , oxy.

Nước JAVEN - NaClO 10% , Trung Quốc , 30Kg/Can

0,00 ₫

Tên thường gọi : Nước Javen , Sodium Hypochlorite.

Ca(OCl)2 - CHLORINE 70%, Ấn Độ , Trung Quốc,Nhật Bản, 45 kg/thùng

0,00 ₫

Tên thường gọi : Chlorine, Clorin 70, Clorua vôi, bột Clo, Calcium Hypochlorite.

Thuốc Tím - KMnO4 ( Kali pemanganat) , Trung Quốc, Ấn Độ, 50kg/thùng

0,00 ₫

Tên thường gọi : Thuốc Tím , Kali pemanganat, Potassium permanganate.

HCHO - Acid Formalin, Trung Quốc, 30kg/can , 220kg/Phi

0,00 ₫

Tên thường gọi : Acid Formalin,Formaldehyde,Formal