Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

NGHÀNH HÓA CHẤT PHÂN BÓN

BORAX PENTAHYDRAT- Na2B4O7.5H2O, Mỹ, 25Kg/Bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : BORAX PENTAHYDRAT, Borax, Hàn the, Natri Borax.

AMONIAC - NH4OH 18% , 22%

0,00 ₫

Tên thường gọi : Amoniac hóa lỏng , amoniac

NaCl - Natri Clorua, Việt Nam,Thái Lan, 50kg/bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : Natri Clorua , Muối tinh , Halua.

Phèn Sắt - FeSO4.7H2O 98%

0,00 ₫

Tên thường gọi : Phèn sắt , ferrous Sulfate

NH4Cl - Ammonium Chloride (Muối Lạnh), Trung Quốc, 25kg/bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : Amoni clorua, Sal ammoniac, Muối lạnh, Ammonium chloride.

Axit Boric - H3BO3 , Trung Quốc , 25KG/bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : Axit Boric , H3BO3