Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

NGHÀNH GỖ

NaOH 99% - Xút, Ấn Độ,Trung Quốc, 25kg/bao.

0,00 ₫

Tên thường gọi : Xút, Xút vảy, Xút hạt, Xút ấn độ, Xút trung quốc, naoh

OXY GIÀ - H2O2 - 50% ,35Kg/Can

0,00 ₫

Tên thường gọi : Oxy Già , Hydrogen Peroxide , oxy.

AMONIAC - NH4OH 18% , 22%

0,00 ₫

Tên thường gọi : Amoniac hóa lỏng , amoniac

NH4Cl - Ammonium Chloride (Muối Lạnh), Trung Quốc, 25kg/bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : Amoni clorua, Sal ammoniac, Muối lạnh, Ammonium chloride.