Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

NGHÀNH DỆT NHUỘM

NaOH 99% - Xút, Ấn Độ,Trung Quốc, 25kg/bao.

0,00 ₫

Tên thường gọi : Xút, Xút vảy, Xút hạt, Xút ấn độ, Xút trung quốc, naoh

CH3COOH 99% - Acid Acetic 99%, Hàn Quốc, Đài Loan, 30kg/can.

0,00 ₫

Tên thường gọi : Acid Acetic , Giấm Hàn Quốc , Giấm Công Nghiệp , Giấm Ăn ,Axit axetic, Etylic acid, Hydro axetat, Axit methane carboxylic .

Na2CO3 - Soda ash light 99.2%, Trung Quốc, 40 kg/bao.

0,00 ₫

Tên thường gọi : Soda ash light 99.2%, Natri Cacbonat.

Na2SO4 - Sodium Sulfate, Trung Quốc, 50kg/bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : Sodium Sulfate , Muối sunfate, Natri Sunfate .

Nước JAVEN - NaClO 10% , Trung Quốc , 30Kg/Can

0,00 ₫

Tên thường gọi : Nước Javen , Sodium Hypochlorite.

Al2(SO4)3. 18H2O 17% - Phèn Nhôm Sunfat

0,00 ₫

Tên thường gọi : Phèn Nhôm Sunfat , Phèn Nhôm.