Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

NGHÀNH ĐIỆN TỬ

OXY GIÀ - H2O2 - 50% ,35Kg/Can

0,00 ₫

Tên thường gọi : Oxy Già , Hydrogen Peroxide , oxy.

C2H5OH - Cồn (98/96/90/70) , Việt Nam , 30kg/can

0,00 ₫

Tên thường gọi : Ethanol , Cồn , Cồn thực phẩm , Cồn công nghiệp.

HCl - Axit Cloric 32%, Việt Nam, 30kg/can

0,00 ₫

Tên thường gọi : Axit Clohidric , Axit muriatic, Hydrochloric acid.