Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

NGÀNH XỬ LÝ NƯỚC

NaOH 99% - Xút, Ấn Độ,Trung Quốc, 25kg/bao.

0,00 ₫

Tên thường gọi : Xút, Xút vảy, Xút hạt, Xút ấn độ, Xút trung quốc, naoh

Na2CO3 - Soda ash light 99.2%, Trung Quốc, 40 kg/bao.

0,00 ₫

Tên thường gọi : Soda ash light 99.2%, Natri Cacbonat.

Nước JAVEN - NaClO 10% , Trung Quốc , 30Kg/Can

0,00 ₫

Tên thường gọi : Nước Javen , Sodium Hypochlorite.

Ca(OCl)2 - CHLORINE 70%, Ấn Độ , Trung Quốc,Nhật Bản, 45 kg/thùng

0,00 ₫

Tên thường gọi : Chlorine, Clorin 70, Clorua vôi, bột Clo, Calcium Hypochlorite.

Al2(SO4)3. 18H2O 17% - Phèn Nhôm Sunfat

0,00 ₫

Tên thường gọi : Phèn Nhôm Sunfat , Phèn Nhôm.

THAN HOẠT TÍNH - ACTIVATED CARBON

0,00 ₫

Tên thường gọi : Than Hoạt Tính , Activated Carbon.