Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Các sản phẩm được gắn thẻ 'na2co3'

Na2CO3 - Soda ash light 99.2%, Trung Quốc, 40 kg/bao.

0,00 ₫

Tên thường gọi : Soda ash light 99.2%, Natri Cacbonat.