Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Các sản phẩm được gắn thẻ 'mua nước javen tại bình dương'

Nước JAVEN - NaClO 10% , Trung Quốc , 30Kg/Can

0,00 ₫

Tên thường gọi : Nước Javen , Sodium Hypochlorite.