Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Các sản phẩm được gắn thẻ 'mua hóa chất na2s2o3 tại bình dương'

Na2S2O3 - Sodium Thiosulphate, Trung Quốc, 25 kg/bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : Sodium Thiosulphate, Natri Thiosunfat, Sodium hyposulfite, Sodium thiosulfate pentahydrate.