Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Các sản phẩm được gắn thẻ 'mua hóa chất formalin'

HCHO - Acid Formalin, Trung Quốc, 30kg/can , 220kg/Phi

0,00 ₫

Tên thường gọi : Acid Formalin,Formaldehyde,Formal