Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Các sản phẩm được gắn thẻ 'mua hóa chất borax ở bình dương'

BORAX PENTAHYDRAT- Na2B4O7.5H2O, Mỹ, 25Kg/Bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : BORAX PENTAHYDRAT, Borax, Hàn the, Natri Borax.