Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Các sản phẩm được gắn thẻ 'hóa chất xử lý nước'

Al2(SO4)3. 18H2O 17% - Phèn Nhôm Sunfat

0,00 ₫

Tên thường gọi : Phèn Nhôm Sunfat , Phèn Nhôm.

THAN HOẠT TÍNH - ACTIVATED CARBON

0,00 ₫

Tên thường gọi : Than Hoạt Tính , Activated Carbon.

Thuốc Tím - KMnO4 ( Kali pemanganat) , Trung Quốc, Ấn Độ, 50kg/thùng

0,00 ₫

Tên thường gọi : Thuốc Tím , Kali pemanganat, Potassium permanganate.

HCHO - Acid Formalin, Trung Quốc, 30kg/can , 220kg/Phi

0,00 ₫

Tên thường gọi : Acid Formalin,Formaldehyde,Formal

C2H5OH - Cồn (98/96/90/70) , Việt Nam , 30kg/can

0,00 ₫

Tên thường gọi : Ethanol , Cồn , Cồn thực phẩm , Cồn công nghiệp.

HCl - Axit Cloric 32%, Việt Nam, 30kg/can

0,00 ₫

Tên thường gọi : Axit Clohidric , Axit muriatic, Hydrochloric acid.