Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Các sản phẩm được gắn thẻ 'hóa chất trợ lắng nước thải'

PAC - Poly Aluminium Chloride, Việt Nam, Ấn Độ, TQ , 25Kg/bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : Poly Aluminium Chloride , PAC