Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Các sản phẩm được gắn thẻ 'hóa chất natri acetate'

Natri Axetat CH3COONa | Sodium Acetate, 25kg/Bao

0,00 ₫

Tên thường gọi : Axetate natri, Natri acetate, Sodium salt, Sodium acetate.