Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Các sản phẩm được gắn thẻ 'giấm hàn quốc'

CH3COOH 99% - Acid Acetic 99%, Hàn Quốc, Đài Loan, 30kg/can.

0,00 ₫

Tên thường gọi : Acid Acetic , Giấm Hàn Quốc , Giấm Công Nghiệp , Giấm Ăn ,Axit axetic, Etylic acid, Hydro axetat, Axit methane carboxylic .