Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Các sản phẩm được gắn thẻ 'dung dịch amoni'

AMONIAC - NH4OH 18% , 22%

0,00 ₫

Tên thường gọi : Amoniac hóa lỏng , amoniac