Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Các sản phẩm được gắn thẻ 'ứng dụng của thuốc tím trong cuộc sống'

Thuốc Tím - KMnO4 ( Kali pemanganat) , Trung Quốc, Ấn Độ, 50kg/thùng

0,00 ₫

Tên thường gọi : Thuốc Tím , Kali pemanganat, Potassium permanganate.