Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Các sản phẩm được gắn thẻ 'ứng dụng của đồng sunfat trong cuộc sống'

CuSO4.5H2O - Copper Sulphate Pentahydrate 24.5%, Đài Loan, 25kg/bao.

0,00 ₫

Tên thường gọi : Đồng (II) sulfat pentahydrat, Copper Sulphate Pentahydrate.